ข้าราชการบรรจุใหม่ กู้เงินซื้อบ้านได้แค่ไหน วันนี้รู้กัน แสนสิริ

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดศื้อค… ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ…

เงินเดือนครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

เงินเดือนครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ปฏิทินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สพป.กาญจนบุร… คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบกา… คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีง… แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือข่ายการจดัการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล สังก… ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมา…

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเ… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, three ชั่วโมง ago. คนพะเยาแห่รับ ‘ลุงป้อม’ ให้ทุกโครงการที่ขอ ‘ธรรมนัส’ คุกเข่าไหว้กลับพปชร. ผู้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ DEEP ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ Co-Leader DEEP ของ สพฐ. คณะทำงานกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ HCEMC สพฐ.

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, four ชั่วโมง ago. บก.ลายจุดประกาศดีเดย์ “คาร์ม็อบ” ไล่ “ประยุทธ์”นัดBTSอโศก 2ก.ย. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่… ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถ… ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำ…

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้ารา… ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้… ประกาศ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคล… การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.25… ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้… สำนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวม one hundred ten อัตร.. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม…

ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุ… ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.กาญจนบุรี … ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา… ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพ… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อค… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์…

หนังสือ แนวข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.ภาค ก+ขแนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ภาค ก+ขทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญในข้อสอบ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กศจ. ภาคข.ไม่ผ่าน เพราะอัตราการแข่งขันตอนสอบบรรจุข้าราชการสูง ซึ่งหลายคนที่ไม่ได้บรรจุข้าราชการก็ไปเป็นครูโรงเรียนเอกชน หรือเป็นครูของกทม. Home กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคคล หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหร… คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา (… คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ… ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษ… ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึก…

เงินเดือนครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วน… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรื… ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจ… ‘ก.ค.ศ.’ มีมติ อนุมัติเพิ่มเงินเดือนครู เตรียมคำนวณตัวเลขก่อนชงเข้า ครม. ประกาศโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน 212 ล… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ จำนวน…

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ sixty seven พ.ศ…. ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ยกเลิกประกาศประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 ร… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิ… กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข… ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิท… ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.กาญจนบุรี เข… เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA ฉบับปรับใหม่ (ภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน 2…

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการค… รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร… ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบ… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับร…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ… ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบ… ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกา… ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประม… ตามประกาศ พ.ร.บ.เงินเดือนข้าราชการครู มีรายละเอียดดังนี้… ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถย… ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรก… สอบครูผู้ช่วยข่าวสอบครูผู้ช่วยหนังสือสอบครูผู้ช่วยติวสอบครูผู้ช่วยสอบราชการเตรียมสอบติวสอบeasynoteEasy Note สอบ ก.พ. มาตรการลดหย่อนภาษีประจำปี “ช้อปดีมีคืน” ของทางภาครัฐกลับมาอีกครั้ง ชาวไทยผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจึงพากันให้ความสนใจโครง…

รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ… ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม… ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื… (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ… ประกาศ ประกวดราคาซื่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีป… รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด…

10.หมวดหมู่ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ไม่นำมาใช้ [ปี2553-ว1] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป … การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ…. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบปร…

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน… ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน… ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคร… ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบ… ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่… ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ด… ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย โดยดาวน์โหลดคู่มือและ…

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ…. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ… การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ส…

รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คร… รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึ… ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังก… ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเ… รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา …

แบบสอบถามความคิดเห็นประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนการเรีย… เอกสารปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริม… ข้อมูลผลการประเมิน การอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก ระบบ e-ME… Copyright © 2023 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2. 1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตาม พ.ร.บ.

Copyright © 2023 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2. ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โต๊ะ – เก้าอี้…

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์การศึ… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์การศึก… ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) (e-bi… แจ้ง รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559 ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครู… ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่… ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ… การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเ…

ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประ… ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) (e-bidding)… ด่วน ให้โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินตั้ง โรงเรียนบ้านกองม่องท…